Reportaj

Moartea unui speolog. Profesor universitar Ioan Povară

 

Moartea unui speolog. Profesor universitar Ioan Povară

Colegii din Institutul de Speologie „Emil Racoviță” a anunțat cu profundă tristețe stingerea din viață, marți, 14 iunie 2022, a Prof. Dr. Ioan Povară, director al Institutului timp de două decenii (2002-2022), unul dintre cei mai importanți speologi, exploratori și descoperitori de peșteri din România, cuo strălucită carieră în cercetare în domeniul Hidrogeografiei, Hidrogeologiei, Geomorfologiei și al Domeniului Carstic. Prof. Dr. Ioan Povară, directorul Institutului de Speologie Emil Racoviță al AcademieiRomâne (2002-2022). Prof. Dr. Ioan Povară s-a născut în data de 8 septembrie 1942, la Mediaş, judeţul Sibiu. În 1965, a absolvit Facultatea de Geografie, Secţia Geografie-Biologie, la Universitatea din Bucureşti, iar în anul 1997, a obținut titlul de Doctor în Geografie în cadrul Facultății de Geografie, Universitatea din Bucureşti, cu teza “Studiul fizico-geografic al bazinului hidrografic Cerna cu privire specială asupra hidrologiei carstice”. În perioada 1966-1971, a fost geograf la Staţiunea de Cercetări Geografice Orşova, Universitatea Bucureşti, iar din 1971, a fost cercetător științific la Institutul de Speologie „Emil Racoviţă”, al Academiei Române, parcurgând toate etapele de promovare până la cercetător tiințific gradul I. A condus Institutul de Speologie “Emil Racoviţă” ca director adjunct științific (2000-2002), director cu delegație și director interimar (2002-2004), director (mai 2004-mai2022). A fost unul dintre cei mai iubiți profesori ai Facultății de Geografie a Universității București, unde a susținut cursuri și a  coordonat lucrări de licență și masterat în Carstologie,

Geomorfologie, Topografie. Aceleași activități le-a desfășurat și în cadrul Facultății de Geografie, Universitatea Spiru Haret, unde a predat cursuri de Geografia carstului, Geografia Mediului și Hidrogeologie, ajungând la conducerea acestei instituții ca Prodecan (1997-2000) și Decan (2000-2004). A fost membru al Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române, Preşedinte al Consiliului Știinţific-Parcul Naţional Domogled –Valea Cernei, membru în consiliile ştinţifice ale Parcurilor Naţionale Piatra Craiului, Munţii Semenic-Cheile Nerei și Nordul Gorjului de Vest, consultant, apoi membru plin în Comisia Interguvernamentală Cerna, precum și membru al Comisiei Patrimoniului Speologic din cadrul Ministerul Mediului şi Pădurilor. A avut o bogată activitate în domeniul editorial, fiind atât membru în Consiliul de Redacție, Coeditor, cât și, ulterior, Redactor șef al revistei Theoretical and Applied Karstology, membru în Comitetul de Redacție al revistei Travaux de l’Institut de Spéologie, membru în Colegiul de Redacţie al Revistei de Geomorfologie, Redactor şef adjunct la Analele Universităţii „Spiru Haret”, seria Geografie. Referitor la activitatea de promovare a speologiei Dr. Ioan Povară s-a evidențiat printr-un spirit organizatoric deosebit în calitatea sa de co-organizator al nu mai puțin de 12 simpozioane internaţionale Theoretical and applied karstology (1984-1996) precum și al mai multor workshop-uri, al unui simpozion internațional în cadrul Contractului de Cercetare 0339720/5 cu Universitatea din Freiburg.

Cu o formație enciclopedică, de savant, animat de cunoaștere întru Știință și de dorința de promovare a valorilor Speologiei, Prof. Dr. Ioan Povară s-a remarcat, atât în țară, cât și în străinătate, în numeroase domenii de activitate subsumate Speologiei : Morfologia terenurilor carstice (Retezatul Calcaros, Munții Mehedinți, Munții Cernei, Pădurea Craiului, Metaliferi, Dobrogea de Sud); Hidrologie şi Hidrogeologie carstică (Munții Vâlcan, Defileul Dunării, Retezatul Calcaros, Muntii Mehedinți, Munții Cernei, Pădurea Craiului, Metaliferi, Dobrogea de Sud etc); Utilizarea trasorilor hidrologici pentru stabilirea unor parametri ai curgerii subterane; Cercetări complexe pentru identificarea unor surse de apă plată din acvifere carstice (Podişul Mehedinţi, Munţii Mehedinţi, Munţii Vâlcan, Carpaţii Orientali); Etanşietatea cuvetelor lacurilor de acumulare şi depistarea exfiltraţiilor prin baraje; Ocrotirea naturii și a mediului carstic; Studii şi proiecte pentru amenajarea turistică a unor peşteri (Peștera Topolnița, Peștera din Valea Fundata, Peștera Comarnic, Peștera Urșilor de la Chișcău etc). Realizările sale științifice originale se referă la: evidenţierea procesului de gelifracţie în mediul carstic subteran (colaborare cu Dr. Gabriel Diaconu); elaborarea metodologiei de realizare a experimentelor multitrasor în foraje; obținerea unei metode de decelare a componentelor amestecului de ape carstice reci, cu ape termominerale în acvifere carstice termominerale, prin analiza familiilor de curbe (colaborare cu speologul și alpinistul Bulgăr Alexandru); elaborarea sistemului zecimal de catalogare a peşterilor din România (colaborare cu Marcian

Bleahu); hidrogeologia unor areale carstice din România (Bazinul hidrografic al Cernei, Munţii Mehedinţi, Bazinul Jiului de Vest, Munţii Pădurea Craiului, Munţii Metaliferi, Dobogea de Sud. A publicat peste 80 de articole în reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internaționale de cel mai înalt nivel științific, 10 cărți în țară sau străinătate și 2 cursuri universitare, 28 de capitol în monografii, enciclopedii, atlase din țară și străinătate. A coordonat peste 40 de contracte de cercetare și a fost participant în alte 15 contracte de cercetare. În anul 2012, Prof. Dr. Ioan Povară a obținut Premiul Secției de Științe Geonomice al Academiei Române „Gheorghe Munteanu-Murgoci”, pentru cartea Valea Cernei. Morfologie,

Hidrologie, Ape Termominerale, 304 p. Editura AGIR, Bucureşti.

Colegii- mesaj de rămas bun

Mesajul de rămas bun și cinstire a memoriei ilustrului speolog al foștilor colegi: „Ni-l vom aminti pe Prof. Dr. Ioan Povară, cu toții, așa cum a fost: modest, blând, delicat cu toată lumea, în ciuda tuturor asperităților vieții și profesiei, întotdeauna disponibil pentrumeseria de Speolog, pe care a îmbrățișat-o până în ultima lună de viață, mergând pe teren și scriind articole științifice, autodidact și didact fără emfază, cu tact și o educație exemplară! După o viaţă dăruită cercetării speologice a plecat să se odihnească puţin, cu sentimental datoriei împlinite că nu a trecut degeaba prin această lume, ci a lăsat în urma lui lucrări durabile de care se vor bucura şi generaţiile viitoare. Prof. Dr. Ioan Povară a câştigat respectul şi afecţiunea tuturor. În memoria noastră va rămâne pentru totdeauna ca un exemplu de profesionalism şi un om de onoare. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-l așeze și Acolo în galeria savanților români pe care acum, România i-a pierdut!Drum lin spre cele veşnice, Domnule Profesor!”

 

 

Show More

Cristian Botez

Cristian Botez – jurnalist din 1991, presa scrisa, radio, televiziune. Reporter special cotidiane si periodice; reporter de televiziune, realizator si prezentator de emisiuni radio si tv(criminalistica)-B1TV, National TV, Antena 1 TV. Specializat in corespondente de razboi in Orient, Africa Centrala si de Nord, fosta Yugoslavie; mari dezastre naturale-America Centrala, Japonia; investigatii, reportaje speciale, interviuri din toate domeniile. A semnat in Romania libera, Evenimentul zilei, Ziua, Cotidianul, Adevarul, Click!, Timpul, Convergence(Strasbourg). Contact: cristianbotez1965@gmail.com; telefon mobil 0725 650 335

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

We've detected that you're using Ad Blocking software. In order to keep our website free, this site is sponsored in party by advertisements. Please consider disabling Ad Blocker on this website if you enjoyed the content. Thank You